Kontrola komínu po zimě

Letošní topná sezóna se příchodem jara končí. Pro plynové kotle, krby, radiátory a elektrické ohřívače nastává čas odpočinku, ale pro vás je ideální doba na kontrolu celé otopné soustavy. Revize spotřebičů a stejně i revize komínů je nutná právě teď. V případě jakýchkoliv poškození máte totiž dostatek času na jejich odstranění. Čekat do příští zimy se často nevyplácí.

Důležitou součástí otopné soustavy je komín. Jednak z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska vytvoření příjemné atmosféry nebo možnosti změny topného paliva. Během zimních měsíců je komínové těleso namáhanou konstrukcí, proto je mu potřeba i po zimě věnovat náležitou pozornost. Na začátku nové topné sezóny pak nezůstanete nepříjemně překvapeni špatným tahem komínu nebo jeho nefunkčností.

Základem je péče
K nejčastějším poruchám u starších komínů dochází vlivem povětrnostních podmínek, spalin a pohybem budovy. Působením deště, sněhu a jiných vnějších vlivů nastává rozpad konstrukce nadstřešního komínového tělesa, které je způsobeno korozí materiálu. Snižuje se tak bezpečnost střechy a vzniká nebezpečí požáru. Spolehnout se můžete pouze na kvalitní komín, který je odolný proti vodní páře, kyselinám, dehtovým sloučeninám vznikajícím při spalování paliva. Že jsou v zimě komíny maximálně zatížené, je potřeba je pořádně zkontrolovat a vyčistit. Čištění komínu by se mělo pravidelně provádět nejen pro vlastní bezpečnost, ale i z důvodu dodržování platných předpisů. Podle vyhlášky se musí komíny připojené na spotřebiče na tuhá či kapalná paliva s tepelným výkonem do 50 kW kontrolovat každé čtyři měsíce, komíny na plynná paliva a pokud jde o komíny s vložkou každých 12 měsíců.

Namísto nákladné rekonstrukce komínový systém
Nedostatečný tah komínu, slabé těsnění nebo promočení komínového pláště dehtem - to jsou možné poruchy komínu, při kterých třeba přistoupit k rekonstrukci. Mnohá poškození jsou těžko odstranitelné a rekonstrukce komínu nepomůže. Buď jsou komíny zastaralé a nevyhovují nynějším technologiím v oblasti vytápění, nebo jsou poruchy tak rozsáhlé, že oprava komínu se nevyplatí. Často je nejjednodušší, nejméně pracné a nejlevnější postavit nový komínový systém. Komínové systémy jsou univerzální a nabízejí uživateli možnost rozhodnout se, jakým typem paliva bude topit.

Moderní vytápěcí technika si žádá kvalitní komíny. Vysokou bezpečnost pro obyvatele domu a zároveň nezávislost představují komínové systémy. Komínové systémy mají dobrý tah, vysokou odolnost, dlouhou životnost a skládají se z kvalitních konstrukčních prvků. Trubka z technické keramiky garantuje vysokou požární bezpečnost (teploty v oblasti vyhoření do více než 1000 ° C), odolnost proti vlhkosti (teploty zplodin pod oblastí kondenzace) a ochranu před korozí. Interní, ale i externí zkoušky vlastností keramické vložky prokázaly, že systémové komíny mají v porovnání s jinými výrobky třikrát větší odolnost. Ochrání vás před vyhořením sazí. Kromě toho vám umožní vybrat si optimální palivo. Rostoucí ceny energií, nové předpisy o úspoře energií, nejistota v zásobování a také zvyšující se ekologické povědomí jsou důkazem toho, že byste si měli zajistit nezávislé vyhřívání svých domů. U běžného komínu není přestup na jiné palivo či spotřebič jednoduchý. Jedinou možností je nákladná přestavba a vložkování komínu. U komínových systémů je změna kotle či paliva jednoduchá, protože na ně lze připojit jakýkoliv topný spotřebič. Zaručují vysokou účinnost i při použití nejmodernějších topných technologií.