Komín v zimě - na co si dávat pozor

V zimě nám je v našich domech pěkně teploučko. Aby to však byla pravda, musíme i během tohoto mrazivého období dbát na určitá pravidla. K nim patří například péče o komín.

Je velmi vytížený
Komíny jsou přirozeně nejvíce používané v zimních měsících. Proto právě teď dochází k největšímu počtu nehod, které mají často za následek velké škody. Aby jsme tomu zabránili, každý komín by před zahájením topení měl být řádně vyčištěn a měla by být provedena revize nejen spotřebiče, ale i revize komínového tělesa.

Chce to komplexní kontrolu
Zvýšená pozornost musí věnovat i správnému odvodu kondenzátů, jichž může být v mrazivých dnech víc než obvykle. Stejně nezbytné je dbát i na celou spalinovou cestu, to znamená i na připojovací trubky, které se nacházejí mezi spotřebičem a komínem. Únik spalin by totiž mohl mít nežádoucí účinky. Zapomínat se však nesmí ani na spotřebiče, jako jsou karmy, ohřívače vody a podobně.

Nejčastěji zimní problémy s komínem
Nejčastěji dochází k tomuto problému - pokud jsme v komínu nějaký čas netopili, může se stát, že při vydatném sněžení se komín zasype sněhem. Sníh na komíně nám pak může způsobit problémy a vůbec ne malé.

Další starost nám vznikne i při jeho rychlém topení. Tehdy může voda vniknout do komínového tělesa, dostat se do tepelné izolace, která by pak mohla přestat plnit svoji funkci. Voda může být opravdu nepříjemným společníkem, protože se může dostat i přes spáry v komínovém plášti do interiéru a na stropech a stěnách vytvořit nežádoucí fleky, které lze jen velmi těžko odstranit. A také se může dostat i do omítky a zdiva, které může po nejbližším mrznutí výrazně narušit.

Pokud je celá hlava komínu pokrytá sněhem, nedivte se, že se vám nepodaří zatopit. V tomto případě je totiž znemožněn odvod spalin. Pokud jde o starší jednovrstvé komíny, může dojít k jejich promrzání, zvýšené kondenzaci a přimrzání ke stěnám komínu a tím zmenšování jeho průřezu.

Co nejhorší se nám v zimě s komínem může stát? Může dojít k jeho zamrznutí. Proto bychom měli větší množství sněhu z komínu odstranit. Není to však jednoduchá záležitost, v podstatě může být i značně nebezpečná, zejména pokud jde o střechu šikmou. V tomto případě je nutné si vybudovat bezpečný přístup ke komínu, například lávku. Ta pak bude sloužit i pro jeho pravidelné čištění.