Když komín neposlouchá

Je to taková idylka - v domovech se již naplno topí, z komínů se valí příkrov kouře, ale proč zrovna váš komín vypadá, jako kdyby se mu kouřit nechtělo? Že by zase neposlouchal? Musíme se mu podívat blíže na zoubky.

Komín to nemá lehké
Protože je komín nejvíce vystaven nepříznivým vlivům povětrnostních podmínek, právě tyto jsou nejčastější příčinou jeho poškození. Slunce, mráz nebo déšť totiž ovlivňují stavební hmotu komínu a mohou dokonce způsobit její rozpad.

Další závadou může být koroze oplechování komínového prostupu střechou. To způsobuje zatékání komínového tělesa. Při nevhodném používání komínu se zase může projevit negativní vliv spalin, což může dokonce znamenat, že i na jeho nižší části, čili například na omítce, se mohou objevit skvrny.

Oprava komínu není žádná zábava
Oprava komínu není snadná záležitost. Během prací na komíně je potřeba chránit krytinu střechy před poškozením, v některých případech je ji potřeba i dočasně rozebrat.

Co se týče komínového zdiva v půdním prostoru, případně v konstrukci krovu, to je při renovaci třeba omítnout. Zdivo nad střechou zase vyspárujte cementovou maltou, ale neomítejte ho. I nejkvalitnější omítka totiž těžko odolává povětrnostním vlivům kombinovaným s tepelným a chemickým namáháním komínového tělesa.

Někdy slaběji těsní
Jednou z častých poruch může být i nedostatečné těsnění komínu. To vám může snižovat komínový tah nebo může být příčinou pronikání spalin do prostor v interiéru.

Utěsnit komín můžete pomocí opakovaného omítnutí komínového tělesa vápeno-cementovou maltou a přísadou plastifikátoru, případně vyztužením maltové vrstvy maltonosným pletivem.

Vložkování pomůže
Běžným postupem při renovaci komínu je vložkování. Po této opravě se zmenší rozměry průduchu, jeho průřez však můžete zvětšit komínovou frézou.

Na vyvložkování komínu můžete použít pevné komínové vložky, jako například keramické, z hliníkového plechu nebo z nerezového plechu nebo ohebné komínové vložky. Ty se vyrábějí například z hliníkového plechu nebo z nerezového plechu.

Životnost běžných jednovrstvých komínů můžete prodloužit nahrazením vícevrstvým komínovým tělesem z keramických vložek se stejnou vnitřní světlostí, jak má zbylá část průduchu, a ze zděného komínového pláště. Při tomto způsobu však nezapomeňte nechat mezi keramickou vložkou a betonovou hlavou přiměřený dilatační prostor.

Věnujte se svému komínu ještě pokud není ta největší zima, ať ji budete moci prožít v příjemném a nejen rodinném teple.