Buďte zodpovědní k čištění komínu

Vyhořelé domy a byty, oběti na životech, značné škody na majetku či otravy spalinami - to vše jsou následky, které může způsobit oheň. Vlastní nezodpovědností škodíme nejen svému majetku, ale i našemu zdraví. Rizikovým místem v domě s významným podílem na vzniku požáru je komín. Před začátkem topné sezony je proto nejvyšší čas na jeho revizi. Neriskujte a předejděte katastrofám důkladnou péčí a pravidelnou kontrolou komínu.

Proč čistit komín?
Při spalování pevného paliva unikají do komínu spálené zbytky v podobě sazí, které se usazují na stěnách komína a mohou kdykoli začít hořet. V případě vytápění plynným palivem může dojít k ještě nebezpečnější situaci. Pokud se zemní plyn nespálí a neodvede se komínem do volného ovzduší, může způsobit otravy spalinami či zadušení. Provozní kontrolou komínů a jejich čištěním lze snížit pravděpodobnost dlouhodobého extrémního namáhání komínového tělesa, porušení jeho celistvosti, a tím zabránit požárům a otravám.

Pravidelná kontrola komínů není jen zodpovědným krokem, čistit komín je povinnost vyplývající i ze zákona.
Podle vyhlášky je třeba komíny připojené na spotřebiče na tuhá či kapalná paliva s tepelným výkonem do 50kW kontrolovat každé čtyři měsíce. Komíny na plynná paliva a komíny s vložkou je třeba kontrolovat každých 12 měsíců. Pravidelné prohlídky zaručí dlouhou životnost komínu a zajistí požární bezpečnost v domě. Mnozí lidé jsou však lhostejní. Přestože vymetání komínu nestojí mnoho, maximálně 400 Kč, zájem o pravidelné čištění komínu je minimální.