Pravidelná kontrola komínů

Pokud jste tak ještě neučinili, na začátku topné sezóny je nejvyšší čas na pravidelnou kontrolu komínu. Kromě ohledů na vlastní bezpečnost vám tuto povinnost stanovuje i zákon. Při spalování paliva unikají do komína i saze, které se spolu s párou usazují na vnitřních stěnách komínového tělesa a vytvářejí povlak, který může začít hořet. Proto je potřeba čištění komínu věnovat pozornost a nános sazí pravidelně odstraňovat. Vyhláška nařizuje prohlídku komínů připojených na spotřebiče na tuhá či kapalná paliva s tepelným výkonem do 50 kW každé čtyři měsíce, komínů na plynná paliva a komínů s vložkou každých 12 měsíců. Za nedodržování lhůt či zanedbání kontroly komínu může orgán vykonávající požární dozor uložit pokutu. Pokud se v případě požáru určí jako hlavní příčina jeho vzniku nevhodný technický stav komínu, může hasičský a záchranný sbor udělit fyzické osobě sankci až několika tisíc korun. Za čištění komínu totiž odpovídá jeho vlastník. Mnohem větší "pokutou" je však ohněm zničený příbytek.